tiistai 9. huhtikuuta 2013

Arviointikyselyn tulokset 2013

Huoltajilla oli mahdollisuus osallistua koulun toiminnan arviointiin 26.3.-5.4. ja vaikuttaa siten koulun kehittämiseen entistä paremmaksi opinahjoksi. Vastauksia kyselyyn tuli kaikkiaan 55. Kiitos antamastanne palautteesta!

Koulun toiminnan arviointi, keskiarvot

1 = Täysin eri mieltä
2 = Jokseenkin eri mieltä
3 = Jokseenkin samaa mieltä
4 = Täysin samaa mieltä

Vastauksia yhteensä: 55

1. Olen saanut hyvin tietoa lapseni oman luokan tapahtumista/asioista. 3,4
2. Olen saanut hyvin tietoa koulun yhteisistä tapahtumista/asioista. 3,5
3. Wilma on tehokas tapa välittää tietoa kodin ja koulun välillä. 3,6
4. Koulu huolehtii tiedottamisesta riittävästi. 3,3
5. Kuukausitiedote antaa kattavan kuvan koulun tapahtumista/asioista. 3,5
6. Vanhempainillat ovat hyödyllisiä. 3,1
7. Vanhempaintapaamiset (vanhempainvartit ja arviointikeskustelu) ovat hyödyllisiä. 3,5
8. Lastani ei kiusata koulussa. 3,3
9. Koulussa puututaan kiusaamistapauksiin. 3,2
10. Oppilas tuntee olonsa turvalliseksi koulussa. 3,4
11. Välitunneilla on mielekästä tekemistä. 3,1
12. Koulukyydit sujuvat hyvin lapseni kohdalla. 3,3
13. Koulukyydin odotusajat eivät ole lapseni kohdalla liian pitkiä. 3,1
14. Odotustunneilla on oppilailla mielekästä tekemistä. 3,2
15. Kodin ja koulun aikuiset luottavat toisiinsa ja arvostavat toisiaan. 3,2
16. Lapseni on saanut tarvittaessa tukiopetusta. 3,5
17. Opettajat huolehtivat riittävästä työrauhasta oppitunneilla. 3,0
18. Koulun järjestyssäännöt ovat kodin ja oppilaiden tiedossa. 3,2
19. Oppilas lähtee kouluun mielellään. 3,4
20. Koulua kehitetään annetun palautteen pohjalta. 3,1

Yhteensä 3,3