keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Neuvottelukunnan pöytäkirjat

ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                                            PÖYTÄKIRJA                       2 / lv 15-16

Aika:              8.10.2015 klo 17:00
Paikka:          Anttolan Yhtenäiskoulun ruokala, Taipaleentie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Meri Pylkkänen pj, Susanna Savander, Helena Karjalainen, Minna Laiho, Terje Tiusanen ja Heidi Reponen siht. Poissa: Helena Lindholm, Miika Honkanen ja Heidi Kauppinen, ei varajäseniä paikalla.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Helena Lindholm, Miika Honkanen ja Heidi Kauppinen eivät olleet paikalla. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 1/lv 15-16 pöytäkirja.

4                                        Koulun sisäilmatilanne        
Koulun henkilökunnan ja oppilaiden oireilua on kartoitettu. Henkilökuntaa on ohjeistettu ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon ja kouluterveydenhoitajalle pyydetään ilmoittamaan oppilaiden oireiluista. Terveystarkastajaan on oltu yhteydessä ja rehtori kutsuu koolle myös sisäilmatyöryhmän. Koulun remontti valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Kaupungin puolesta remonttia valvoo Jari Miettinen. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ottaa sähköpostitse yhteyttä asiaa käsitteleviin virkamiehiin.
   
5                                        Henkilöstöasiat
Juho Paakkarin sijaisena toimii Pasi Venäläinen. Tuulia Lantan sijaiseksi on valittu Tuula Laukkanen. Hänellä on pätevyys toimia sekä luokanopettajana että tekstiilityön opettajana. Anne Honkanen palaa 30.11.2015.

6                                        Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016
Henkilökunta on perehtynyt OPS:n uudistuksiin. Alakouluille uudistukset tulevat voimaan syksyllä 2016 ja yläkouluille 2017. Neuvottelukunnille järjestetään OPS-ilta 20.1.2016 klo 18-20. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Rehtori esitteli OPS-tiimin ehdotuksen koulukohtaisen taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntijaosta. Neuvottelukunta kannatti tiimin ehdotusta 3.-6. luokkien valinnaisaineiden jatkumisesta. Keskustelussa nousi esille toive kotitalouden opiskelumahdollisuudesta myös näillä luokilla. Muiden valinnaisaineiden tuntijaon osalta neuvottelukunta luottaa opettajien näkemyksiin asiasta.
7                                        Yrittäjyys-vuosi
Neuvottelukunta keskusteli mm. yritysvierailuista ja yritysesittelyistä koululla.
Toiminnallinen vanhempainilta sai positiivista palautetta sekä vanhemmilta että oppilaita. Liikkuva koulu-hankkeessa on meneillään 3. eli viimeinen vuosi.

8                                        Toiminta-avustus oppilaskunnan hyvinvointiprojektiin
Mikkelin kaupungilla on haettavissa hankerahaa hyvinvointi-projektiin, jonka tarkoituksena on mm. osallisuuden lisääminen, oppilaskunnan tukeminen, koulukiusaamisen ehkäiseminen ja viihtyvyyden lisääminen. Aiheesta järjestetään luokkakohtainen suunnittelukilpailu. Oppilaskunta valitsee parhaan esityksen ja hakee hankerahaa kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manniselta. Hakuaika päättyy 15.12.2015 ja hankeraha on käytettävä lukuvuoden 2015-2016 aikana.

9                                        Luovutettujen kokouspalkkiorahojen käyttö
Rehtori kertoi, että koulun käyttöön luovutetuilla kokouspalkkioilla on saatu hankittua neljä kappaletta ipadejä. Näitä on nyt koululla reilut 30 kappaletta. Jatkossa olisi tarpeen hankkia näihin ohjelmia, mm. suojatarvikkeita sekä Mac-tietokone, jonka avulla ipadejä on helpompi ohjelmoida.

10                                    Lukukauden lopetus
Joulujuhla järjestetään koululla torstaina 17.12. klo 18 alkaen. Perjantaina 18.12. koulua on 8:15-10, jona aikana on joulukirkko, lyhyet kokoontumiset luokittain ja alaluokkien todistusten jako.

11                                    Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

12                                    Seuraava kokous pidetään maanantaina 30.11. klo 17 Anttolan Yhtenäiskoulun ruokalassa.

13                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:28


Meri Pylkkänen                                  Heidi Reponen
puheenjohtaja                                    sihteeri         


ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                                            PÖYTÄKIRJA                       1 / lv 15-16

Aika:              25.8.2015 klo 17:00
Paikka:          Anttolan Yhtenäiskoulun ruokala, Taipaleentie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Petri Laitinen pj, Meri Pylkkänen, Susanna Savander, Helena Karjalainen, Helena Lindholm, Miika Honkanen ja Heidi Reponen siht. Poissa: Minna Laiho ja Heidi Kauppinen, ei varajäseniä paikalla.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:12.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Minna Laiho ja Heidi Kauppinen eivät olleet paikalla. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 4/2015 pöytäkirja.

4                                        Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen
Rehtori Susanna Savander esitteli lukuvuosisuunnitelman. Käyty keskustelu oli monipuolista. Käsittelyn jälkeen neuvottelukunta hyväksyi lukuvuosisuunnitelman. Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Mannisen hyväksymisen jälkeen lukuvuosisuunnitelma julkaistaan Wilmassa.

5                                        Kouluremontin tilanne
Neuvottelukunta keskusteli sekä koulun sisätilojen että ulkoilualueiden remonteista. Koulun sisätiloja remontoidaan vielä ja se vaikuttaa jonkin verran päivittäisiin toimiin. Tähän mennessä kuitenkin oppilaat sekä henkilökunta ovat pystyneet toimimaan tiloissa. Joitakin reagointeja sisäilmaan on ilmennyt. Näistä rehtori on luvannut informoida eteenpäin. Kaupunki on nimennyt Tapani Pyrhösen valvomaan koulun remonttin loppuun.  Piharemontti vaatii vielä viimeistelyjä ennen Anttolan lähiliikuntapaikan avajaisia.

6                                        Neuvottelukunnan puheenjohtajuus lv 2015-2016
Puheenjohtaja Petri Laitinen on työnsä vuoksi estynyt osallistumaan neuvottelukunnan kokouksiin. Varapuheenjohtaja Meri Pylkkänen hoitaa tehtäviä. Kartoitetaan varajäsenten kiinnostusta neuvottelukunnan jäseneksi, etusijalla luokkien 1.-3. vanhemmat.


7                                        Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8                                        Seuraava kokous pidetään ma 5.10.2015 to 8.10.2015 klo 17 Anttolan Yhtenäiskoulun ruokalassa.

9                                        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10


Petri Laitinen                                      Heidi Reponen
puheenjohtaja                                    sihteeri         ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                                            PÖYTÄKIRJA                       4/2015

Aika:              6.5.2015 klo 17:00
Paikka:          Anttolan Yhtenäiskoulun ruokala, Taipaleentie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Petri Laitinen pj, Meri Pylkkänen, Susanna Savander, Helena Karjalainen, Minna Laiho, Miika Honkanen ja Heidi Reponen siht. Poissa: Helena Lindholm ja Heidi Kauppinen, ei varajäseniä paikalla.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Helena Lindholm ja Heidi Kauppinen eivät olleet paikalla. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 3/2015 pöytäkirja.

4                                        Stipendit ja kokouspalkkioiden käyttäminen
Neuvottelukunta keskusteli koululle lahjoitettavien kokouspalkkioiden käytöstä. Päätettiin jatkaa vuoden ”tsemppari”-stipendien jakamista. Ne jaetaan esi- ja 3.-8. –luokille. ”Tsemppari” on tsempannut joko itseään tai luokkaansa parempiin tuloksiin. Lopuilla palkkioilla koululle hankitaan iPadeja tai niiden tarvikkeita.

5                                        Kouluremontin tilanne, sisällä ja ulkona
Rehtorille on kerrottu, että tutkimukset koulukiinteistössä on saatu päätökseen, mutta loppuraporttia ei rehtorille ole vielä tullut. Koska koulun remonttiin on käytetty avustuksia, AVI on tehnyt tarkastuskäynnin. Tässä yhteydessä on keskusteltu remontista ja sen jatkosta laajemmin. Varapuheenjohtaja Meri Pylkkänen on ollut sähköpostiyhteydessä virkamiehiin, kuten edellisessä kokouksessa sovittiin. Hän on saanut asiallisia vastauksia nopealla aikataululla.
Koulun pihan lähiliikuntapaikka-hankkeesta ei ole päätöstä koululle tullut.

6                                        Lukuvuoden arviointikyselyn tulokset
Rehtori esitteli arviointikyselyn tulokset. Vastanneita oli vain 38. Näin pienellä otoksella vertailu aiempiin vuosiin on haasteellista. Vilkasta keskustelua tuloksista kuitenkin käytiin. Rehtori kertoi myös toimenpiteistä tulosten parantamiseksi.
7                                        Kevätjuhla
Kevätjuhla pidetään lauantaina 30.5.2015 klo 9 koulun liikuntasalissa. Juhlien teemana on 130 -vuotisjuhlavuosi.

8                                        Tulevan lukuvuoden tuntikehys
Rehtori kertoi tulevan lukuvuoden tuntikehyksestä. Erityisopetuksessa jatkaa kaksi opettajaa. Myös pienryhmä on käytössä ensi lukuvuonna. Jakotunteja painotetaan alaluokille ja ensi vuonna suurelle 7. luokalle. Turvallisuuden takia jakotunteja on myös kotitaloudessa, käsitöissä ja fysiikka-kemiassa.

9                                        Muutokset henkilökunnassa
Rehtori selvitti ensi lukuvuodelle tulevia muutoksia henkilökunnassa. Näistä tiedotetaan tarkemmin, kun päätökset on virallistettu.

10                                    Muut asiat
Välipalamyynti on loppunut. Neuvottelukunta keskusteli välipalojen korkeista hinnoista. Jos koululaisille halutaan tarjota mahdollisuus terveellisen välipalan ostamiseen koululla, tulisi hintojen olla vähintäänkin kilpailukykyisiä kauppojen kanssa.
Rehtori esitteli kouluruokakyselyn. Koulumme osalta tulokset eivät olleet kehuttavia. Kysely oli toteutettu ”vanhan ruokalan” aikaan, jolloin ruoka tuli Isopadasta ja ruokailu tapahtui Palvelukeskuksella. Kyselyyn kuului myös osioita siisteydestä. Työskentely remontin keskellä varmasti vaikutti näihin vastauksiin.

11                                    Seuraava kokous pidetään ti 25.8.2015 klo 17 Anttolan Yhtenäiskoulun ruokalassa.

12                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10


Petri Laitinen                                      Heidi Reponen
puheenjohtaja                                    sihteeri         ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTAPÖYTÄKIRJA 3/2015 

Aika:7.4.2015 klo 17:00 
Paikka:Anttolan Yhtenäiskoulun ruokala, Taipaleentie  52100  ANTTOLA 
Läsnä:Meri Pylkkänen vpjSusanna Savander, Helena Lindholm, Helena Karjalainen, Petri Noponen ja Heidi Reponen siht. Poissa: Petri Laitinen, Heidi Kauppinen ja Miika Honkanen, ei varajäseniä paikalla. 

  1. Kokouksen puheenjohtajana toimiva neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Meri Pylkkänen avasi kokouksen klo 17:10. Kokouksen aluksi rehtori Susanna Savander kertoi ruokalan toimivuudesta ja sinne vielä tulevista muutoksista. 

  1. Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Petri Laitinen, Heidi Kauppinen ja Miika Honkanen eivät olleet paikallaKokous on päätösvaltainen. 

  1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 2/2015 pöytäkirja.  

  1. Lukuvuoden arviontikysely 
Vuonna 2014 lukuvuoden arviontikysely toteutettiin huhtikuun alussa Wilman kautta. Johtoryhmä oli kokouksessaan pohtinut kyselyä. Se ehdotti avoimien  kysymysten aiheeksi Liikkuva koulu-hanketta ja iPadeillä työskentelyä. Neuvottelukunta kannatti ehdotusta. Kysely on suunniteltu toteutettavaksi viikolla 17 Wilman kautta. Perheille, joissa ei ole Wilma käytössä, kysely toimitetaan paperisena. 

  1. Kouluremonttien tilanne 
Rehtori oli kutsunut sisäilmatyöryhmän koolle 20.3. AVI:n ohjeistuksen vuoksi myös neuvottelukunnan puheenjohtaja oli kutsuttu paikalle. Entisen kirjaston tiloihin remontoidut tilat ovat olleet toimivat. Niissä ei ole tullut reagointeja sisäilmasta. Liikuntasali, pukuhuoneet, hallintosiipi sekä mutterin tila 2 sen sijaan aiheuttavat yhä oireita. Terveystarkastaja on tilat tarkastanut ja totedennut tilat opetukseen sopiviksiTilakeskus on luvannut tutkimukset oireita aiheuttaviin tiloihin, mutta ne toteutetaan vasta viikolla 17-19Neuvottelukunta päätti ottaa kantaa edelleenkin jatkuviin oireiluihin ja tutkimusten viivästymiseen 

  1. Anttolan koululaitos 130 vuotta 
Koulun juhlaviikko on 20.-24.4. Viikon ohjelma löytyy Wilmasta ja koulun blogista. Luokanopettajat ja -valvojat käyvät sitä vielä oppilaiden kanssa läpi. 
Kevätjuhlan näytelmä on hyvässä vaiheessa ja sen työstäminen jatkuu. 

  1. Muut asiat  
Kevään aikana on vielä mm. Koko Koulu Koodaa Hacklab –päivä, henkilökunnan lukuvuoden arviointi, ystävyyskouluvierailu PönitziinComenius-hankkeeseen liittyvä  vierailu Anttolaan ja viikolla 21 esitys Lyhyt oppimäärä savolaisuudesta. 

  1. Seuraava kokous pidetään ke 6.5.2015 klo 17 Anttolan Yhtenäiskoulun ruokalassa. 

  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35 


Meri PylkkänenHeidi Reponen 
puheenjohtajasihteeri ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                                            PÖYTÄKIRJA                       2/2015

Aika:              3.3.2015 klo 17:00
Paikka:          Anttolan Yhtenäiskoulu, Sahalantie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Petri Laitinen pj, Susanna Savander, Helena Lindholm, Helena Karjalainen, Liisa Karstu, Minna Laiho ja Heidi Reponen siht. Poissa: Heidi Kauppinen ja Miika Honkanen, ei varajäseniä paikalla.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30. Kokouksen aluksi rehtori Susanna Savander esitteli koulun remontoituja tiloja.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Heidi Kauppinen ja Miika Honkanen eivät olleet paikalla. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 1/2015 pöytäkirja.

4                                        Uusien järjestyssääntöjen hyväksyminen
Järjestyssäännöt on lähetetty esityslistan liitteenä tutustuttavaksi. Henkilökunta ja oppilaskunta ovat jo uudet järjestyssäännöt hyväksyneet. Neuvottelukunta hyväksyi järjestyssäännöt.

5                                        Ajankohtaiskatsaus kouluremonteista
Kokouksen alussa tutustuttiin tiloihin. Rehtori kertoi mutterissa olevan 3. luokan kotiluokkaan tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista.
Rehtori esitteli AVI:lta tulleen ohjeistuksen ”Sisäilmaongelmien käsittely koulurakennuksissa”.
Ruokalan käyttöönotto viivästyy. Rehtori tiedottaa koteja, kun aikataulu selviää. Ruokalassa on istumapaikkoja ja linjastoja enemmän kuin Palvelukeskuksella. Sinne tulee myös mahdollisuus kokoustamiseen. Jatkossa ruoka valmistetaan Anttolassa.
Piharemontista odotetaan hankepäätöstä.

6                                        Anttolan koululaitos 130 vuotta
Rehtori esitteli juhlatoimikunnan suunnitteleman ja henkilökunnan muovaaman ehdotuksen juhlaviikon ohjelmasta.  Koulun kevätjuhlassa huomioidaan juhlavuosi. Puheenjohtaja esitteli pohjatyönsä koululaitoksen historian alkuajoista. Hän myös lupasi tehdä käsikirjoituksen vuodesta 1884 vuoteen 1952. Minna Laiho ja Helena Lindholm suunnittelevat 1970- ja 1980-lukuja. Kokouksessa suunniteltiin yhdessä ”Rantakylä-aikaa”. Oppilaat ja opettajat suunnittelevat 2000-luvun.

7                                        OPS2016 eli uusi opetussuunnitelma
Netissä käytyyn ”Älypuhelimen käyttö koulussa” –keskusteluun oli odotetusti tullut sekä puolesta että vastaan kommentteja. Esityslistan mukana oli jäsenille lähetetty pohdittavaksi sähköisten oppimateriaalien käyttö. Siitä virisi monipuolinen keskustelu.

8                                        Kevään tulevat tapahtumat
Koululla pidetään 13.4.2015 Koko Koulu Koodaa Hacklab –päivä yhteistyössä Otavan Opiston kanssa.

9                                        Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

10                                    Seuraava kokous pidetään ti 7.4.2015 klo 17 uudessa ruokalassa Anttola-talolla.

11                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20


Petri Laitinen                                      Heidi Reponen
puheenjohtaja                                    sihteeri         ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                                            PÖYTÄKIRJA                       1/2015

Aika:              13.1.2015 klo 17:00
Paikka:          Kotitalousluokka, Anttola-talo, Taipaleentie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Petri Laitinen pj, Susanna Savander, Heidi Kauppinen, Helena Lindholm, Helena Karjalainen, Meri Pylkkänen, Minna Laiho ja Heidi Reponen siht.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Oppilasedustaja ei ollut paikalla. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 5/2014 pöytäkirja.

4                                        Koulun sisäilmatilanne
Rehtori Susanna Savander kertoi sisäilmatyöryhmän kokouksesta, joka pidettiin aiemmin tänään. Sekä henkilökunnassa että oppilaissa on edelleen oireilevia, vaikka tehdyt toimenpiteet ovat oireilevien määriä vähentäneet. Tilakeskus on luvannut pikaisesti tiedottaa koteja. Parakit ovat koulun käytössä ainakin maaliskuun loppuun asti.

5                                        Koulun remontin tilanne ja pihasuunnittelu
Rehtori Savander tiedotti Jari Miettisen kertoneen remontin etenevän aikataulussa. Sen pitäisi olla valmis 14.2.2015. Myös ruokalan tulisi olla tuolloin valmis. Fysiikka/kemia-luokan siirtyessä koululle, aloitetaan tekstiilityö/kuvaamataito-luokan remontointi Anttola-talolle. Remontoituihin tiloihin on tulossa viihtyisä ja nykyaikainen sisustus.
Liikuntatoimi hakee avustusta Anttolan lähiliikuntapaikkaan. Koko Anttolan liikkumispaikan kustannusarvio on 108 000 euroa, johon on mahdollista saada 25% rahoitusta. Lähiliikuntapaikkaan on suunniteltu mm. skeittipaikkaa, palloiluareenaa ja hiihtomaata.

6                                        Anttolan koululaitos 130 v
Anttolan aluejohtokunta on lupautunut yhteistyöhön neuvottelukunnan kanssa.
Rehtori kertoi koulun suunnitelmista juhlan ja esim. teema-viikon suhteen. Keskustelussa käytiin läpi erilaisia neuvottelukunnan mahdollisuuksia osallistua juhliin. Meri Pylkkänen lupasi selvittää 40- ja  50-lukujen koulumuistoja, Minna Laiho paneutuu 70-lukuun, Heidi Kauppinen pureutuu 80- ja 90- lukuihin ja koulu/oppilaat 2000-lukuun (i-pad opiskeluun).

7                                        Uuteen opetussuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet
Anttolan Yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä käytössä n. 40 i-padiä. 24 kappaleen setti on varattavissa luokan käyttöön. Lisäksi joka kotiluokassa on oma i-pad. Todaysmeetin kautta on tarkoitus tehdä kyselyä vanhemmille. Kuukausittain vaihtuvaan aiheeseen voi halukkaat ottaa kantaa netissä. Aiheet ja ohjeet tulevat Wilmaan.
Henkilökunnan koulutuspäivässä kevään aikana pohditaan Anttolan Yhtenäiskoulun arvopohjaa, toiminta-ajatusta ja visiota.

8                                        Henkilöstöasiat
Kevään aikana Petri Noposta sijaistaa Atte Marttinen,  Antti Askisen sijaiseksi tulee Olli Alamäki ja Juho Paakkaria sijaistaa Kirsti Jääskeläinen.

9                                        Muut asiat
Koulun järjestyssäännöt
Koulun järjestyssäännöt uusitaan kevään aikana. Rehtori on tehnyt luonnoksen järjestyssäännöistä ja seuraamuksista oppilaille, jotka ovat liitteenä (liite 1).

10                                    Seuraava kokous pidetään tarvittaessa ti 3.3.2015 klo 17 Yhtenäiskoululla.

11                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05


Petri Laitinen                                      Heidi Reponen
puheenjohtaja                                    sihteeri                                                                                                                                            liite 1
8.1 Järjestyssäännöt
Anttolan yhtenäiskoulun järjestyssäännöt 2015-2016

Eduskunta hyväksyi 17.2.2003 hallituksen lakiesityksen (HE 205/2002) koululakien muuttamisesta.
Lakimuutokset velvoittavat koulutuksen järjestäjän laatimaan järjestyssäännöt. Perusopetuslakia
muutettiin 1.1.2014 lähtien (29§, 35§, 35a§, 36§, 36a§, 36d§, 36§, 36g§ sekä 36i§) ns. koulurauha-asioita koskien.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten
tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten.

Soveltamisala
Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen.

Koulualueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.

Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt poikkeavat työajat.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi liittyvissä
tilaisuuksissa, vaikka ne järjestetään koulualueen ja / tai –ajan ulkopuolella.

Toiminta koulualueella ja –ajalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa
1. Käyttäydyn asiallisesti ja teen omat tehtäväni tunnollisesti.
2. Tervehdin ja olen kohtelias ja ystävällinen kaikkia kohtaan. En kiusaa ketään.
3. Ulkona liikkuessani noudatan liikennesääntöjä. Koulun tiloissa liikun rauhallisesti ja huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta
4. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, pyörät. mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille.
5. Jätän ulkovaatteet oppitunnin ajaksi naulakkoon.
6. Annan kaikille koulussa työskenteleville työrauhan ja pidän ympäristöni siistinä.
7. Pidän kännykkän äänettömällä ja otan sen esille vain erillisellä luvalla. Mikäli puhelimeni rikkoutuu tai häviää, olen siitä itse vastuussa.
8. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
9. Syön koulussa vain terveellistä välipalaa siihen varatulla välitunnilla. En napostele muuna aikana, enkä tuo energiajuomia kouluun.
10. Välitunnit olen ulkona omalla piha- alueellani.
11. Liikuntatunneilla pakkasraja on noin -15 astetta ja välitunneilla -20. Pakkanen katsotaan koulun mittarista ennen tunnin/ välitunnin alkua.
12. Poistun kouluaikana koulun alueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.
13. Jos en voi tulla kouluun, on huoltajani velvollinen välittömästi ilmoittamaan syyn luokanopettajalle tai –valvojalle. Koulun tulee ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään seuraavana päivänä, jos huoltaja ei ole ilmoittanut oppilaan poissaolon syytä. Poissaolon aikana huolehdin läksyistäni.
14. Muihin kuin sairauspoissaoloihin saan luvan opettajalta kolmeen päivään saakka ja sitä    pidempiin rehtorilta. Anon luvan kirjallisena.
15. Olen korvausvelvollinen tahallani aiheuttamistani vahingoista. ( vahingonkorvauslaki 412/74)
16. Ilmoitan vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä välittömästi koulun henkilökunnalle.
17. Tapaturman sattuessa ilmoitan siitä välittömästi opettajalle tai välituntivalvojalle.
18. Tupakkatuotteiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty. ( tupakkalaki 698/10 § 11-12)Seuraamukset oppilaalle rikkomuksista

Seuraavat toimenpiteet on kirjattava ja niistä on tiedotettava huoltajalle mahdollisimman nopeasti:

1. Kasvatuskeskustelu PoL 35§ on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen. Kasvatuskeskustelua käytetään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun.

2. Perusasteella kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään PoL 36§.

3. Perusasteella ja lukiossa opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa oppitunnin tai koulun
järjestämän tilaisuuden loppuajaksi. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää
poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tässä tapauksessa koulun rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtumien kulusta kasvatus- ja opetuslautakunnalle. PoL 36b§, LL 26§b

4. Rehtori voi koulutyötä kohtuuttomasti häiritsevältä tai väkivaltaiselta tai toisten turvallisuutta
uhkaavalta oppilaalta evätä oikeuden osallistua opetukseen ja liikkumiseen koulualueella
perusopetuksessa enintään jäljellä olevan työpäivän PoL 36§.

5. Opettaja tai rehtori saavat tarkastaa oppilaan tai opiskelijan mukana olevat tavarat (mm. kassit,penaalit), hallinnassa olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat ja vaatteet päällisin puolin sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä JA oppilas tai opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. PoL 35e§, LL 26e§

6. Perusopetuksessa opettaja tai rehtori voivat ottaa myös muun opetusta häiritsevän esineen pois
oppilaalta, jos oppilas ei sitä pyynnöstä anna. Esine tai aine palautetaan oppilaalle pääsääntöisesti
oppitunnin päätyttyä. Lisäksi oppilaalle, joka häiritsee opetusta taikka menettelee vilpillisesti, voidaan
7. perusasteella määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa PoL 36§ tai
8. perusasteella ja lukiossa antaa kirjallinen varoitus PoL 36§, LL 26§.

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan,

9. oppilas voidaan kasvatus- ja opetuslautakunnan kurinpitojaoston päätöksellä erottaa
perusasteella enintään kolmeksi kuukaudeksi. Väkivaltaisen tai uhkaavan oppilaan vaarantaessa toisten turvallisuuden voidaan määräaikainen erottaminen panna täytäntöön ilman lainvoimaa. PoL 36§, LL 26§

Ennen kohdissa 7. – 9. kuvattujen rangaistuksen määräämistä on yksilöitävä teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Lisäksi ennen kurinpitorangaistuksen (kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen) antamista on huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014


Aika: 19.11.2014 klo 17:00

Paikka: Anttolan Yhtenäiskoulu, Sahalantie 52100 ANTTOLA

Läsnä: Petri Laitinen pj, Susanna Savander, Heidi Kauppinen, Miika Honkanen, Raija Heikkilä, Helena Karjalainen, Meri Pylkkänen, Minna Laiho ja Heidi Reponen siht sekä Sirpa Rossi kohdan 7 käsittelyn ajan.


1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.


2 Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Kokous on päätösvaltainen.


3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 4/2014 pöytäkirja.


4 Koulun remonttitilanne

Rehtori Susanna Savander kertoi viimeisimmät tiedot remontin etenemisestä ja koulun sisäilmatilanteesta. Syysloman jälkeen oireilu on lisääntynyt sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa. Rehtori kutsui koolle sisäilmatyöryhmän, joka kokoontui aiemmin päivällä. Tilakeskus tiedottaa koteja toimenpiteistä.


5 Pihasuunnittelu

Rehtori Susanna Savander esitteli tämän hetkisen pihasuunnitelman. Liikuntatoimi puoltaa Anttolan Yhtenäiskoulun yhteyteen lähiliikuntapaikkaa. Suunnitelmaa on ollut tekemässä Tiina Turpeinen, Ilpo Pylkkänen sekä Juho Paakkari. Jos pihasuunnitelma etenee ehdotuksen mukaisesti, sen budjetti on noin 100 000 euroa ja se toteutetaan kesän 2015 aikana.


6 Anttolan koululaitos 130 v

Anttolassa on ollut ensimmäinen koulupäivä 20.10.1884. Tukioppilaiden järjestämät Kaamos Kekkerit aloittavat juhlavuoden tapahtumat. Keväälle on suunnitteilla juhlaohjelmaa. Myös neuvottelukunta ja vanhemmat voivat osallistua järjestelyihin. Puheenjohtaja selvittää yhteistyömahdollisuutta aluejohtokunnan kanssa.


7 Uudet opetussuunnitelmat ja niihin valmistautuminen

Sirpa Rossi kertoi uudesta opetussuunnitelmasta, johon voi tutustua osoitteessa www.oph.fi/ops2016. Hän kertoi nettikeskustelualustasta, www.todaysmeet.com, jonka kautta voidaan kysyä vanhempien mielipiteitä.


8 Koulukuvaussopimus v. 2015-2018

Sopimus on tehty Seppälän Koulukuvat -yrityksen kanssa.

9 Muut asiat

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jatkossa myös varajäsenille. Näin heilläkin on tieto käsiteltävistä asioista.
Joulujuhla järjestetään Anttolan kirkossa 23.12.2014 klo 9:00. Edellisellä viikolla ei ole joulukirkkoa.


10 Seuraava kokous pidetään tarvittaessa ti 9.12.2014 klo 17 Anttola-talolla.


11 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30Petri Laitinen Heidi Reponen
puheenjohtaja sihteeri

ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                                            PÖYTÄKIRJA                       4/2014

Aika:              30.9.2014 klo 17:00
Paikka:          Anttolan Yhtenäiskoulu, Sahalantie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Petri Laitinen pj, Susanna Savander, Heidi Kauppinen, Miika Honkanen, Helena Lindholm, Helena Karjalainen, Meri Pylkkänen, Minna Laiho ja Heidi Reponen siht. Minna Laiho poistui kokouksesta 18:30 ja Heidi Kauppinen 18:45.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 3/2014 pöytäkirja. Edellinen neuvottelukunta on osaltaan hyväksynyt pöytäkirjan sähköpostitse.

4                                        Lukuvuosisuunnitelma
Rehtori Susanna Savander esitteli lukuvuosisuunnitelman. Esittelyn lomassa neuvottelukunta keskusteli siitä aktiivisesti. Neuvottelukunta hyväksyi lukuvuosisuunnitelman. Aiemmista vuosista poiketen lukuvuosisuunnitelma julkaistaan Wilmassa kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Mannisen hyväksyttyä sen.

5                                        Muut asiat
Puheenjohtaja Petri Laitinen ja rehtori Susanna Savander kertoivat yhteisöllisestä oppilashuollosta, suunnitelluista koulun painopistealueista ja piha-alueiden suunnitelmista. Näitä käsitellään tarkemmin ensi kokouksessa.
Neuvottelukunta päätti hankkia lahjoitetuilla kokouspalkkioilla lisää iPadeja  oppilaiden käyttöön.

6                                        Seuraava neuvottelukunnan kokous on 19.11.2014 klo 17 Yhtenäiskoululla.

7                                        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04

Petri Laitinen                                                                  Heidi Reponen

                      puheenjohtaja                                          sihteeri          ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA                      PÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                          JÄRJESTYMISKOKOUS


Aika:              2.9.2014 klo 19:45
Paikka:          Anttolan Yhtenäiskoulu, Sahalantie 2  52100  ANTTOLA
Läsnä:           Helena Lindholm, Petri Laitinen, Minna Laiho, Eveliina Martiskainen-Pöyry, Nina Parkkinen, Meri Pylkkänen, Susanna Savander, Helena Karjalainen, Timo Karstu, Liisa Karstu, Terje Tiusanen ja Heidi Reponen

1                    Rehtori Susanna Savander avasi kokouksen.

2                          Anttolan Yhtenäiskoulun vanhempainillassa 2.9.2014 klo 18 valittiin neuvottelukuntaan kaudelle 2014-2017
                     
jäseneksi:                                                 henkilökohtaiseksi varajäseneksi:
                     
Petri Laitinen (2./8. lk)                             Nina Parkkinen (8. lk)
                      Heidi Kauppinen (2./5. lk)                        Terje Tiusanen (1. lk)
                      Heidi Reponen (4./6. lk)                           Eveliina Martiskainen-Pöyry (4. lk)
                      Helena Karjalainen (3./9. lk)                    Timo Karstu (1. lk)
                      Meri Pylkkänen (7. lk)                               Liisa Karstu (1. lk)
                      Sekä aiemmin valitut
                      opettajakunnan edustaja:
                      Minna Laiho                                              Petri Noponen
                      henkilökunnan edustaja:
                      Helena Lindholm                                      Raija Heikkilä
                      oppilaskunnan edustaja:
                      Miika Honkanen                                       Charlotta Suomalainen
                      asiantuntijajäsenenä:
                      Susanna Savander, rehtori

3                    Anttolan Yhtenäiskoulun neuvottelukunta valitsi keskuudestaan
                      puheenjohtajaksi Petri Laitisen
                      varapuheenjohtajaksi Meri Pylkkäsen
                      sihteeriksi Heidi Reposen

4                    Susanna Savander antoi paikalla olleille henkilötietolomakkeet, ohjeisti verokortin toimittamisesta, kertoi matkakulujen ja kokouspalkkioiden maksamisesta sekä mahdollisuudesta palkkioiden luovuttamiseen koulun hyväksi.

5                    Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin, 15.9 läheisyyteen. Aiheena mm. lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen.

6                    Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:55
                      Petri Laitinen                                             Heidi Reponen
                      puheenjohtaja                                          sihteeri         

Liite 1: Neuvottelukunnan jäsenten yhteystiedot


                                                                                                             liite 1     järj.kokous             
Yhteystiedot:
Jäsenet:
Pj Petri Laitinen                  p.050 541 0336                   pelaxi@me.com
Vpj Meri Pylkkänen             p.040 700 1603                   meri.pylkkanen@gmail.com
Siht Heidi Reponen             p.050 376 3641                   reponen.heidi@gmail.com
Heidi Kauppinen                 p. 046 640 4421                  heidi.kauppinen81@gmail.com
Helena Karjalainen             p.050 381 3868                   karjahelena@gmail.com
Minna Laiho                        p.050 366 0062                   minna.laiho@edu.mikkeli.fi
Helena Lindholm                p.040 719 5783                   helena.lindholm@edu.mikkeli.fi
Susanna Savander              p.044 794 3170                   susanna.savander@mikkeli.fi
Miika Honkanen                                                             miika.honkanen@hotmail.com
Varajäsenet:
Nina Parkkinen                   p.040 4114 665                   nina.parkkinen@pp.inet.fi
Liisa Karstu                        
Eveliina Martiskainen-Pöyry p.050 3074 846                eveliina.poyry@gmail.com
Terje Tiusanen                   
Timo Karstu                       
Petri Noponen                     p.050 3575 496                   petri.noponen@edu.mikkeli.fi
Raija Heikkilä                                                                                       raija.heikkila@edu.mikkeli.fi
Charlotta Suomalainen                                                  charlottakaroliina@live.fi
ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTAPÖYTÄKIRJA 3/2014

Aika:16.4.2014 klo 17:00
Paikka:Anttola-talo, Taipaleentie  52100  ANTTOLA
Läsnä:Matti Malinen pjSusanna Savander, Jukka Suontakanen, Sari Seppäläinen,Antti Piskonen, Heidi Kauppinen, Tommi Kuusinen, Aino Valtonen ja Heidi Reponensiht. poissa: Helena Lindholm

1
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

2
Todettiin kokouksessa läsnä olevat: yksi puuttui. Kokous on päätösvaltainen.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 2/2014pöytäkirja.

4
Kouluhankkeen tämän hetkinen tilanne
Rehtori Susanna Savander kertoi viimeisimmistä käänteistä koulun remontin suunnittelussa. Arkkitehtitoimiston tekemät, korjatut, tilatehokkuuslaskelmat puoltavat neuvottelukunnan jo aiemmin esittämää 11B suunnitelman valitsemista. Ensi viikolla asiaa käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä teknisen lautakunnan jaostossa.
Koulun liikuntasali on saatu käyttöön. Käyttäjät ovat antaneet palautetta salin pölyisyydestä. Keskustelua käytiin myös pukuhuoneiden vanhoistamuovimatoista, joita ei ole remontissa poistettu. Oppilaiden ja henkilökunnan kokemuksia salinkäytöstä kerätään.

5
Neuvottelukunnan kokouspalkkioiden käyttäminen
Viime keväänä neuvottelukunta antoi vuoden ”tsemppari”-stipendin esi- ja 3-8 –luokille. ”Tsemppari” on tsempannut joko itseään tai luokkaansa parempiin tuloksiin. Päätettiin jakaa tänä keväänäkin stipendit. Lopuilla rahoilla päätettiinhankkia i-padeja koululle.


6
Koulun toiminnan arviointikyselyn tulokset sekä huoltajille suunnattujen opetussuunnitelmakysymysten tulokset
Rehtori esitteli kyselyn tulokset. Keskiarvo on hieman laskenut kohdissa ”vanhempainillat ovat hyödyllisiä”, ”lastani ei kiusata koulussa” sekä ”koulussa puututaan kiusaamistapauksiin”. Rehtori kertoi toimenpiteistä, joita tuloksien perusteella koulussa tehdään.  

7
Muut asiat
Rehtori esitteli koulun henkilökunnalle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet.

8
Seuraava neuvottelukunnan kokous on tarvittaessa 12.5.2014 klo 17 Anttola-talolla.

9
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55
Matti MalinenHeidi Reponen
puheenjohtajasihteeri

ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTAPÖYTÄKIRJA 2/2014

Aika:18.3.2014 klo 17:00
Paikka:Anttola-talo, Taipaleentie  52100  ANTTOLA

Läsnä:Matti Malinen pjSusanna Savander, Jukka Suontakanen, Sari Seppäläinen,Helena Lindholm, Titta KorpikallioPasi Partanen, Tommi Kuusinen ja Heidi Reponen siht. poissa: Tuulia Lantta sekä Aino Valtonen, myös heidän varajäsenensäolivat estyneet.

1
    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05.

2
    Todettiin kokouksessa läsnä olevat: kaksi puuttui. Kokous on päätösvaltainen.

3
    Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 1/2014pöytäkirja.

4
    Kouluhankkeen tämän hetkinen tilanne

Rehtori Susanna Savander ja puheenjohtaja Matti Malinen kertoivat koulun remontin suunnitelman tämän hetkisestä tilanteesta ja sen etenemisestä kaupungin organisaatioissa. Neuvottelukunta tutustui arkkitehtitoimistonpohjapiirustusversioon 11 B sekä 14.
Neuvottelukunta kannatti yksimielisesti jo teknisen lautakunnan jaostossa esillä ollutta versiota 11B, jossa esiopetus sekä kotiluokat 1-9 olisivat koululla. Aineopetuksia, kuten kotitalous sekä tekstiilityö ja kuvaamataito, voidaan sijoittaa Anttola-talolle. Mikäli pienten opetusta siirretään Anttola-talolle, pitäisi Taipaleentie ehdottomasti sulkea kokonaan liikenteeltä. Neuvottelukunnan mielestä turvallisuudesta ei saa tinkiä, sillä pienten oppilaiden ei tule joutua ylittämään Taipaleentietä montaa kertaa päivässä.
Neuvottelukunta esitti, että myös Anttola-talon tilat tulisi tutkia ennen toimintojen siirtämistä sinne vakituisesti.

5
    Koulun toiminnan arviointi

Kaupungilta on tullut ohjeistus kolmiosaisesta kartoituksesta liittyen opetussuunnitelmien uudistumiseen.  Arviointi kerätään henkilökunnalta, oppilailta sekä oppilaiden vanhemmilta. Viime keväänä koulun toiminnan arviointi kerättiin huoltajilta Wilman kautta. Neuvottelukunta päätyi arvioinnin toteuttamiseen Wilman kautta, edellisen pohjalta. Kyselyyn lisätään OPS-ryhmänkaksi kysymystä. Paperinen versio toimitetaan perheille, jotka eivät ole Wilmassa.


6
     Muut asiat

Syksyksi on varattu MLL:n maksuton alkoholiaiheinen vanhempainilta 4.-9. luokkalaisten vanhemmille. Teema nousi keväällä esille koko koulun yhteisessä vanhempainillassa.
Kokouksen jälkeen neuvottelukunta jää keskustelemaan koulun remontista Anttolan aluejohtokunnan kanssa.

7
     Seuraava neuvottelukunnan kokous on 16.4.2014 klo 17 Anttola-talolla.

8
     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00


ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014


Aika: 30.1.2014 klo 17:00

Paikka: Anttola-talo, Taipaleentie 52100 ANTTOLA

Läsnä: Matti Malinen pj, Aino Valtonen, Tuulia Lantta, Susanna Savander, Jukka Suontakanen, Sari Seppäläinen, Helena Lindholm, Titta Korpikallio, Pasi Partanen, Tommi Kuusinen ja Heidi Reponen siht.


1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

2 Todettiin kokouksessa läsnä olevat: kaikki jäsenet olivat paikalla. Kokous on päätösvaltainen.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 8/2013 pöytäkirja.

4 Kouluhankkeen tämän hetkinen tilanne

Rehtori Susanna Savander esitteli neuvottelukunnalle kouluhankkeen viime aikaiset tapahtumat ja lähiajan suunnitelmat. Neuvottelukunta tutustui arkkitehtitoimiston pohjapiirustusversioon nro 4.

5 Koulun liikuntasalin remontin eteneminen

Liikuntasalia on remontoitu ja remontti jatkuu yhä. Tämän hetkisten tietojen mukaan salin remontin tulisi olla valmis 4.4.2014.

6 8 - 9. luokkien terveyskyselyn tulokset

Rehtori esitteli viime keväänä toteutetun terveyskyselyn tulokset ja neuvottelukunta keskusteli tuloksista.

7 Koko koulun vanhempainilta 12.2.2014

Rehtori kertoi vanhempainillan ajankohdan määräytymisestä ja käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunta keskusteli neuvottelukunnan osallistumisesta vanhempainillan toteutukseen sekä mahdollisista toimenpiteistä 8.-9. luokkien terveyskyselyyn liittyen.

8 Tajua mut –hankkeen esittely

Rehtori esitteli hanketta ja kertoi sen periaatteista.

9 Vuoden alusta voimaan tulleet perusopetuslain muutokset

Rehtori kertoi vuoden alusta voimaan tulleista perusopetuslain muutoksista. Muutokset koskevat koulurauhaan liittyvää lakia ja ne kasvattavat koulun henkilökunnan toimivaltaa puuttua vaarallisten tai opetusta häiritsevien esineiden hallintaan.

10 Muut asiat

Rehtori kertoi Mikkelin kaupungin uudesta toimintamallista, jonka mukaan toimitaan, jos oppilaan epäillään olevan koulussa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

11 Seuraava neuvottelukunnan kokous on 12.3.2014 klo 17 Anttola-talolla.

12 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35


Matti Malinen Heidi Reponen
puheenjohtaja sihteeri  8/2013  ANTTOLAN YHTENÄISKOULUN NEUVOTTELUKUNTA  PÖYTÄKIRJA                     

Aika:              27.11.2013 klo 17:00
Paikka:          Anttola-talo, Taipaleentie  52100  ANTTOLA
Läsnä:            Matti Malinen pj, Aino Valtonen, Tuulia Lantta, Susanna Savander, Jukka Suontakanen, Sari Seppäläinen, Helena Lindholm, Titta Korpikallio, Heidi Kauppinen, Tommi Kuusinen  ja Heidi Reponen siht.

1                                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:55.

2                                        Todettiin kokouksessa läsnä olevat: Pasi Partasen estyneenä paikalla oli Heidi Kauppinen. Kokous on päätösvaltainen.

3                                        Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Todettiin kokouksen 7/2013 pöytäkirja.

4                                        Oppilasmääräennusteet
Rehtori Susanna Savander esitteli neuvottelukunnalle oppilasmääräennusteet. Ennusteissa oppilasmäärät ovat laskevia. Neuvottelukunta keskusteli ennusteiden paikkansapitävyydestä, sillä oppilasennusteet ovat yleensä olleet alakanttiin.

5                                        Puhtauspalvelujen kyselyn tulokset
Rehtori esitteli kyselyn tulokset. Anttolan yhtenäiskoulun oppilaat olivat arvioineet kouluruokailun paremmaksi kuin Mikkelin kaupungissa keskimäärin. Neuvottelukunta keskusteli tuloksista.

6                                        Koulun väliaikaisjärjestelyt
Rehtori kertoi nyt kaikkien koululaisten olevan väistötiloissa. Parakkeihin tehdään vielä viimeistelytöitä. Henkilökunta käy vielä läpi turvallisuusjärjestelyt, kun parakkien käyttöönotto on virallisesti tapahtunut pelastustoimen puolesta. Internetverkko on saatu kaikkiin parakkeihin. Henkilökunnalle haastetta luovat siirtymät eri tilojen välillä.

7                                        Toimenpiteet koulutilojen osalta
Sisäilmatyöryhmä kokoontuu ensi viikolla. Anttolan yhtenäiskoulun remonttiin on budjetoitu 100 000 euroa suunnittelurahaa vuodelle 2013. Neuvottelukunta on huolissaan riittävän määrärahan löytymisestä vuodelle 2014, jotta koulu saadaan kuntoon. Nykyiset väistötilat on mitoitettu väliaikaisratkaisuiksi. Niissä ei voida työskennellä montaa lukuvuotta. Puheenjohtaja selvittää asiaa. Koulun tulevaisuuden osalta neuvottelukunta laatii kirjelmän Anttolan valtuutetuille.


8                                        Anttolan palveluita selvittävä työryhmä
Puheenjohtaja esitteli hänelle ja rehtorille tulleen ehdotuksen työryhmästä. Siihen suhtauduttiin myönteisesti. Neuvottelukunta on mielellään mukana työryhmässä, mikäli se perustetaan.


9                                        Muut asiat
Rehtori kiitti neuvottelukuntaa lahjoitetuista kokouspalkkioista. Niillä on saatu koululle hankittua 7 i-padiä suojakuorineen. Loppuvuoden kokouspalkkioilla hankitaan vielä lisää.

10                                    Seuraava neuvottelukunnan kokous on 29.1.2014 klo 17 Anttola-talolla.

11                                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30


Matti Malinen                                          Heidi Reponen


                      puheenjohtaja                                          sihteeri