maanantai 17. maaliskuuta 2014

Kansanedustajia vieraana koulullaKoulullamme vierailivat poliitikot Lenita Toivakka (Kok.) ja Pauliina Viitamies (SDP). He kertoivat omasta työstään kansanedustajina sekä vastailivat oppilaiden kysymyksiin. Tässä heidän ajatuksiaan:
Koulujen sisäilmatilanne huolestuttaa myös heitä, mutta he luottavat, että asia hoidetaan ja ovat tyytyväisiä Mikkelin kaupungin nopeaan reagointiin ongelman parantamiseksi.
Oppilaat kysyivät muun muassa pakkoruotsista ja kouluruuasta. Kansanedustajat pitävät kielten opiskelua äärimmäisen tärkeänä ja haluaisivat lisätä kielten valinnaisuutta kouluissa. He kehuvat kouluruokaa, vaikka kunnilla on siihen käytössä vain vähän rahaa. Molemmat kansanedustajat pitävät oppivelvollisuuden pidentämistä tärkeänä, sillä siten saataisiin ehkäistyä nuorten syrjäytymistä. Molemmat myös haluaisivat korottaa lapsilisän maksamista 18 ikävuoteen, koska rahaa tarvitaan opiskeluaikaan enemmän, mutta tässä taloustilanteessa korottaminen olisi mahdotonta. Toisaalta he näkevät oppivelvollisuuden pidentämisen helpottavan tätä seikkaa, sillä oppivelvollisuuden myötä valtion tulee maksaa koulutarvikkeet.
Poliitikot kannattavat lisäydinvoiman rakentamista Suomeen, sillä se toisi lisää työpaikkoja, se on päästötöntä, edullista ja turvallista sekä se tekisi Suomesta omavaraisemman energian tuotannossa.
Ukrainan tilannetta he pitävät huolestuttavana, koska kriisi voisi pahimmillaan koskettaa koko maailmaa. Suomessa ei heidän mukaansa kuitenkaan tarvitse pelätä, koska Suomi on EU:n jäsen.
Poliitikon työtä he pitävät kiireisenä ja mielenkiintoisena. He painottavat itsestään huolehtimisen tärkeyttä raskaassa työssä. Poliitikkona työskentely on pitkälti tiimityötä, sillä ajatusten taakse on saatava mahdollisimman monta ihmistä.
Meitä nuoria kansanedustajat kannustavat opiskelemaan ja kouluttautumaan aloille, joilla työllistyy. He painottavat tutkinnon suorittamisen tärkeyttä, sillä harvoille aloille työllistyy ilman mitään ammatillista koulutusta.
Aino ja Lotta 9.lk