perjantai 19. huhtikuuta 2013

Koulun toiminnan kehittäminen saadun palautteen perusteella


Lämmin kiitos kaikille palautekyselyyn vastanneille. Palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme kehittää toimintaamme. Saamamme palaute osoitti, että olemme oikealla tiellä ja toimintamme on saanut teidän vanhempien luottamuksen. Kiitos siitä!

Olemme sekä henkilökunnan että neuvottelukunnan kokouksessa käsitelleet tuloksia ja jokainen saatu palaute on käsitelty vakavasti ja perusteellisesti. Palaute huomioidaan ensi lukuvuoden toiminnan suunnittelussa, mutta joidenkin asioiden kohdalla terävöitämme toimintaamme välittömästi:

  1. Koulun kuukausitiedotteet lähtevät jatkossa koteihin ajoissa siten, että ne ovat luettavissa kotona jo ennen seuraavan kuukauden tapahtumien alkua.
  2. Wilma-tiedottamisen osalta toimimme entistä harkitummin. Tavoitteena on, että tärkeä ja olennainen tieto liikkuu.
  3. Neuvottelukunnan pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa osoitteessa:


Jatkossa tuo linkki on myös jokaisen kuukausitiedotteen lopussa.
Neuvottelukunta tulee kertomaan työskentelystään omassa tiedotteessa vielä tämän kevään aikana ja ensi lukuvuonna on luvassa toimintaa, jossa jäsenet tulevat tutuiksi muille vanhemmille.
  1. Remontista tiedottaminen teille vanhemmille on kaupungin linjauksen mukaisesti teknisen toimen puolelta tapahtuvaa. Koulu vastaa käytännön järjestelyihin liittyvästä tiedottamisesta. Koulun oma toive ja tavoite on, että toiminta olisi läpinäkyvää ja tietoa saataisiin oikea-aikaisesti ja riittävästi. Tässä lienee parantamisen varaa juuri remontin osalta!
  2. Sisävälituntien osalta odotamme kaupungin linjausta tehtyyn valtuustoaloitteeseen ulkovälituntien puolesta.
  3. Koulun linjana kännyköiden suhteen on, että niitä voi tuoda kouluun, kun ne eivät haittaa opetusta. Mikäli oppilas ei noudata ohjetta, kännykkä otetaan talteen lopputunnin ajaksi.
  4. Tavoitteena on hyvä työrauha jokaisella tunnilla. Koemme, että tämä on yhteinen asia ja koulun työntekijöiden panoksen lisäksi tarvitsemme kodin kasvatuksellista tukea. Opettajan tehtävää tukee se, että oppilas on kotona tottunut vanhempien auktoriteettiin.
  5. Koulun piha-alueesta on tehty kehittämissuunnitelma, mutta se ei ole koulun varoin toteutettavissa. Yhteistyötä tehdään kaupungin virkamiesten kanssa asian eteenpäin saattamiseksi.
  6. Välituntitoimintaa on tarkoitus kehittää lisää. Ykkösasia on turvallisuuden takaaminen oppilaita tarkkailemalla ja kiertelemällä pihalla. Mahdollisuuksien mukaan pyritään  järjestämään myös ohjattua toimintaa.